zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 40/2004
DATA WYDANIA: 2004-09-27
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Sprawozdanie beneficjenta pomocy publicznej
Udzielanie pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
Jak uzyskać zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej
Normy wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu
Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji
Łączenie się spółek handlowych – aspekty prawne

Ponowne zatrudnienie byłego pracownika
Działalność socjalna pracodawcy a świadczenia zdrowotne dla pracowników
Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników
Środki z Funduszu Pracy
Staże i przygotowania zawodowe bezrobotnych
Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników

Usługi świadczone przez szkoły
Miejsce opodatkowania importu
Kiedy należy odliczyć VAT z faktury
W jaki sposób skorygować podatek naliczony po zwrocie towaru importowanego przed 1 maja br. lub po udzieleniu rabatu
Stawka VAT na fakturze korygującej wystawionej po 1 maja 2004 r.
Rabat w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej
Opodatkowanie VAT obrotu nieruchomościami

Dofinansowanie z PFRON odsetek od zaciągniętego kredytu
Korekta wartości towarów po sprzedaży
Amortyzacja sezonowa środków trwałych
Zaliczka na dostawę w księgach rachunkowych
Rabaty, opusty i bonifikaty w podatkach i rachunkowości

Podatek dochodowy od osób prawnych

Różnice kursowe – wywiad z ekspertem
Czy sfinansowanie pracownikowi kursu prawa jazdy stanowi koszt
Według jakiego kursu należy przeliczać faktury wystawione w walutach obcych
Stosowanie rabatów i upustów w ramach „Karty Stałego Klienta”
Podatkowe aspekty udzielenia rabatu, opustu, bonifikaty i skonta

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy otrzymanie rabatu wpływa na wartość początkową środka trwałego
Czy odsetki od odsetek przy należnościach za towary są kosztem
Czy odszkodowanie za skradziony przewoźnikowi towar może być kosztem
Dowóz pracowników do miejsca prac budowlanych a ich przychody
Kiedy wydatki na dokształcanie zawodowe pracowników bez podatku
Różnice kursowe – wywiad z ekspertem KPMG
Umorzenie wierzytelności w drodze ugody a koszty
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja