zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 41/2004
DATA WYDANIA: 2004-10-04
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zaliczki od zagranicznych kontrahentów
Rozliczanie podatku od usług uszlachetniania czynnego
Rozliczenie VAT przed powstaniem obowiązku podatkowego
Opodatkowanie zagranicznej turystyki przyjazdowej
Kiedy darowizna towarów podlega opodatkowaniu VAT

Transakcje komisowe w księgach rachunkowych
Rachunkowe i podatkowe ujęcie wpłat na poczet podwyższenia kapitału zakładowego

Podatek dochodowy od osób prawnych

Samochód w firmie – aspekty podatkowe
Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji
Zwrot członkom stowarzyszenia kosztów podróży służbowych
Wysokość uproszczonych zaliczek a znaczny wzrost dochodów spółki
Jak uniknąć zawyżenia uproszczonych zaliczek

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozliczenie inwestycji w obcych środkach trwałych
Czy odszkodowanie to zwrot wydatków
Zatrudnienie pracownika tymczasowego za pośrednictwem agencji
Zakup produktów do celów demonstracyjnych i szkoleniowych a koszty
Budowa sieci wraz z urządzeniami umożliwiającymi dostęp do internetu a ich amortyzacja
Sprzedaż premiowa

Podatki, opłaty, procedury

Zezwolenie na handel napojami alkoholowymi
Uzyskanie przez spółkę akcyjną statusu spółki giełdowej
Sprzedaż udziałów w spółce dokonana za granicą a obowiązek złożenia deklaracji PCC-1
Zwolnienie pojazdów specjalnych z podatku od środków transportowych
Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego

Okres pobierania renty a prawo do emerytury
Przystąpienie w trakcie miesiąca do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego a podstawa wymiaru składek
Pracodawca zagraniczny – płatnikiem składek w Polsce
Zasady wypłaty świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa – eksport świadczeń

Problemy z rozliczeniem VAT
Ilość artykułów w wydaniu: 28
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny