zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 7/2004
DATA WYDANIA: 2004-02-09
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?
Obliczanie urlopu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
Zjawisko mobbingu – regulacje w kodeksie pracy
Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy o pracę
Z wokandy

Stawki VAT według VI Dyrektywy i projektu ustawy
Podstawa opodatkowania i termin dokumentowania usługi budowlanej
Sprzedaż towarów poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej
Czy zapłacony na granicy VAT od sprowadzonych urządzeń w ramach odprawy czasowej podlega odliczeniu
System rozliczeń celno-podatkowych po przystąpieniu Polski do UE – INTRASTAT i EKSTRASTAT
System rozliczeń celno-podatkowych po przystąpieniu Polski do UE – INTRASTAT i EKSTRASTAT
Czy zakup środka trwałego z częściową dotacją uprawnia do odliczenia podatku

Rachunek przepływów pieniężnych za 2003 r. (cz. 2)
Fałszywe banknoty w kasie – co z nimi zrobić?
Transakcje barterowe
Ewidencja bonów dłużnych w księgach rachunkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Nowy formularz CIT-2
Nowy formularz CIT-2/O
Wydatki na ekspertyzę biegłego jako koszt
Jak rozliczyć umowę zlecenia o niewielkiej wartości
Czy zakup alkoholu na bankiet dla pracowników można zaliczyć do kosztów
Problemy z zaliczeniem do kosztów faktur wystawionych przez menedżera
Czy podatek od nieruchomości zawsze jest kosztem

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W którym momencie ewidencjonować koszty
Nowe rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku
Relacja z dyżuru redakcyjnego
Ryczałt od przychodów z najmu nie dla wszystkich przedsiębiorców
Prowadzenie księgi z zastosowaniem jednego programu komputerowego dla kilku podatników
Przeniesienie składnika majątku z jednej spółki do drugiej
Jak ustalić wysokość odliczeń przysługujących małżonkom z tytułu ulgi remontowej
Opodatkowanie dopłaty do wczasów pracownika
Skutki podatkowe przedawnienia wierzytelności rozliczonej kosztowo w ramach premii podatkowej
Serwis Wydawniczy. Książki
Dokumentowanie sprzedaży paragonami

Podatki, opłaty, procedury

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej
Kiedy należy aktualizować tytuł wykonawczy
Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (cz. 2)
Opłata skarbowa od zezwolenia na handel alkoholem
Czy podatnik VAT, kupując towar na umowę cywilną, musi zapłacić PCC
Czy należy poinformować urząd skarbowy o wynagrodzeniu za usługę wykonaną przez cudzoziemców
Czy trzeba zawiadomić urząd skarbowy o umowie leasingu zawartej z podmiotem zagranicznym
Ilość artykułów w wydaniu: 41
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny