zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 42/2004
DATA WYDANIA: 2004-10-11
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Zatrudnienie u dwóch pracodawców a prawo do dodatku za wysługę lat
Minimalne wynagrodzenie niepełnosprawnego pracownika
Czy w godzinach nadliczbowych można zlecić inną pracę niż umówiona
Świadczenia zdrowotne obowiązkowe i dodatkowe na rzecz pracowników
Z wokandy
Pomoc finansowa ze środków PFRON

W jaki sposób rozliczymy zakup środka trwałego
Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
Zmiana numeracji faktur
Usługi inspekcji i nadzoru świadczone przez zagranicznych kontrahentów
Przekazanie próbek pracownikom
Umowa leasingu – zasady rozliczeń (cz. 1)

Umowa zlecenia w księgach rachunkowych
Leasing w księgach rachunkowych
Ustalanie i zarządzanie polityką wypłaty dywidendy

Podatek dochodowy od osób prawnych

Leasing a amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych
Podatkowe skutki przeniesienia przedmiotu leasingu przed zakończeniem podstawowego okresu umowy
Alokacja przychodów i kosztów z tytułu umów dzierżawy i leasingu zwrotnego
Moment powstania przychodu a wypowiedzenie umowy leasingu przed terminem
Skutki podatkowe umów leasingu
Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę a koszty podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stypendia z Agencji Nieruchomości Rolnych bez zaliczek
Zbycie rzeczy lub praw majątkowych – z podatkiem czy bez
Koszt ubezpieczenia pracownika podczas delegacji zagranicznej
Amortyzacja degresywna maszyny oddanej w leasing operacyjny
Refundacja kosztów wymiany okien z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej
Remont czy ulepszenie – problem nadal nierozstrzygnięty
Wykonanie usługi z materiałów powierzonych przez zleceniodawcę
Nota księgowa jako podstawa księgowań

Czy od wynagrodzenia prezesa zarządu należy odprowadzić składki ubezpieczeniowe?
Ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego czasowo w UE
Sposób podziału składki między fundusze kapitałowe w ramach ppe
Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego zamiast renty
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Obowiązek zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych pracowników tymczasowych
Przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
Zalety i wady nowej ustawy zdrowotnej
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny