zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 44/2004
DATA WYDANIA: 2004-10-25
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Co nowego w prawie
Kiedy można użyć cudzego znaku towarowego
Przesłanki oraz tryb wszczęcia postępowania naprawczego
Jak dochodzić zaspokojenia wierzytelności od dłużnika – spółki z o.o.
Z wokandy
Weksel własny w obrocie gospodarczym

Choroby zawodowe
Prawo do odprawy odwołanego pracownika
Wypowiedzenie zmieniające w trakcie choroby pracownika
Jak wynagradzać godziny nadliczbowe
Raport o niewypłacaniu wynagrodzeń za pracę
Kontrola wypłaty wynagrodzeń
Z wokandy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – nowe rozwiązania

Sprzedaż towarów używanych
Czy refakturowane usługi pocztowe podlegają zwolnieniu od podatku
Skargi kasacyjne w VAT – najnowsze orzecznictwo
Jak ustalić urząd właściwy do rozliczenia VAT
Czy podmiot świadczący usługi księgowe może korzystać ze zwolnienia z VAT

Wycena i sprzedaż zbędnych towarów
Inwestycja finansowana wekslem i kredytem bankowym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Barter w pytaniach i odpowiedziach
Czy koszty dyskonta weksla można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup akcji a koszty uzyskania przychodu
Realizacja weksla a uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów cudzoziemców wysłanych do pracy w Polsce
Odliczenie wpłaty dla stowarzyszenia
Czy odsetki z weksla są przychodem z działalności gospodarczej
Czy kwota z weksla in blanco stanowi koszt uzyskania przychodów
Przedwstępna umowa zamiany mieszkania a ulga remontowa
Opodatkowanie działalności pośredników
Opodatkowanie działalności pośredników
Potrącanie kosztów w czasie
Serwis Wydawniczy - Książki

Orzecznictwo ETS dotyczące VAT
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz