zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 45/2004
DATA WYDANIA: 2004-11-01
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Osoby objęte zakazem pracy w porze nocnej
Niepubliczne pośrednictwo do pracy za granicą
Z wokandy
Koszty przystosowania miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zmiana rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT
Rozliczenie usług transportu drogowego, związanych z eksportem lub importem towarów
Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT
Konferencja w innym kraju UE – rozliczenie VAT
Usługi turystyki świadczone przez agentów
Czy sprzedaż rozpuszczalnika jest opodatkowana 0-proc. stawką podatku akcyzowego
Opodatkowanie umów zlecenia lub o dzieło

Poręczenie w księgach rachunkowych
Faktoring w księgach rachunkowych
Otrzymanie czeku gotówkowego bez pokrycia
Ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej w ewidencji księgowej

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kary w kosztach osób prawnych
Wartość początkowa środka trwałego wybudowanego we własnym zakresie
Częściowe wykonanie usług budowlanych a moment powstania przychodu
Czy nieściągalna kara umowna może stanowić koszt uzyskania przychodu
Czy zapłacona kara umowna może zmniejszyć koszty inwestycji
Fundusz sekurytyzacyjny a zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Nowe formularze dla ryczałtowców
Oprogramowanie komputerowe w firmie – aspekty podatkowe
Dochody uzyskiwane przez podwykonawców projektu finansowanego ze środków pomocowych
Rozliczenie imprez organizowanych przez firmę
Potrącenie wzajemnych należności a różnice kursowe
Wydruk komputerowy jako dowód zapłaty za pośrednictwem konta internetowego
Serwis Wydawniczy- książki

Podatki, opłaty, procedury

Odwołanie od decyzji organu podatkowego
Nowy oddział spółki z o.o. a zmiany w KRS
Budynek przemysłowy a niższa stawka podatku od nieruchomości
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowienia hipoteki
Czy urzędnicy mają prawo wybrać za podatnika formę zwrotu nadpłaty
Ilość artykułów w wydaniu: 33
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz