zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 48/2004
DATA WYDANIA: 2004-11-22
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Usługi ochrony zdrowia i weterynaryjne
Brak zapłaty za fakturę a obowiązek rozliczenia VAT
Czy odpłatne wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach procedury przetargowej
Usługi turystyki świadczone przez agentów
Stawka VAT na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych
Kiedy gmina jest podatnikiem VAT
Umowa pośrednictwa – zasady rozliczania VAT

Ewidencja świadczeń bhp na rzecz pracowników
Sprzedaż na raty – ewidencja księgowa
Grupa kapitałowa w prawie bilansowym i podatkowym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki ponoszone na pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia a koszty podatkowe
Zakup środka trwałego z innego kraju UE na raty a różnice kursowe
Czy bony na posiłki dla zleceniobiorców stanowią koszt uzyskania przychodu spółki
Kiedy mamy do czynienia z inwestycją w obcym środku trwałym

Targi i wystawy za granicą – pomoc dla przedsiębiorców
Europejski Trybunał Sprawiedliwości – wybrane zagadnienia
Pomoc UE dla przedsiębiorstw: SPO – WKP
Wybrane zagadnienia z europejskiego prawa spółek

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Spółka cywilna – wybrane problemy podatkowe
Odpłatne zbycie udziałów (nabytych w spadku) na rzecz spółki w celu ich umorzenia
Kiedy wydatek na zakup garnituru stanowi koszt podatkowy
Nagrody dla osób niebędących pracownikami nagradzającego
Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło
Ewidencjonowanie towarów handlowych w przedsiębiorstwie wielozakładowym
Jak zoptymalizować zaliczkę na koniec roku

Podwyżka wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
Czy od odprawy członka zarządu spółki z o.o. są należne składki
Pobieranie świadczenia przedemerytalnego a podstawa wymiaru emerytury
Ponowne ustalenie prawa do renty
Dodatkowe zabezpieczenia emerytalne w przedsiębiorstwie
Obowiązki ubezpieczeniowe przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Czechach
Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych
Kontynuowanie ubezpieczeń społecznych
Z wokandy
Wyłączenia z podstawy wymiaru składek a pracowniczy program emerytalny
Ilość artykułów w wydaniu: 35
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny