zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 49/2004
DATA WYDANIA: 2004-11-29
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Umowa o zakazie konkurencji zawarta z byłym pracownikiem
Podstawa zatrudnienia głównego księgowego w gminie
Czy pracodawca ma obowiązek wydać druk ZUS Rp-7 zwalnianemu pracownikowi
Obliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym
Rejestr instytucji szkoleniowych
Dodatkowe 50 mln na aktywne formy promocji zatrudnienia z Funduszu Pracy
Kodeks Postępowania – Zarządzanie Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy
Granty na akademickie biura karier rozdane
Z wokandy
Zatrudnianie bezrobotnych a refundacja kosztów za stworzenie warunków pracy

Refakturowanie usług
Opodatkowanie usług gastronomicznych i stołówkowych
Wyprzedaż majątku firmy
Sprzedaż mieszkań wraz z gruntem, gdy zaliczka została wpłacona przed 1 maja br.
Usługi świadczone na podstawie umowy zlecenia
Czy każdą transakcję wykazywać w deklaracji INTRASTAT i w informacji podsumowującej
Czy premia pieniężna podlega opodatkowaniu VAT
Termin odliczenia VAT – wyrok TK
Podstawa opodatkowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Wartość firmy w ustawie o rachunkowości
Sprzedaż środka trwałego podlegającego w przeszłości aktualizacji wyceny
Rezerwy w księgach rachunkowych – przesłanki tworzenia, wycena i ewidencja

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatkowe konsekwencje zbycia majątku trwałego firmy
Czy powstają różnice kursowe przy przewalutowaniu środków na rachunku bankowym
Odsetki od skapitalizowanych odsetek jako koszt uzyskania przychodów
Zbycie majątku trwałego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatkowe aspekty zamówień publicznych
Jakie skutki powoduje sprzedaż zamortyzowanego samochodu
Zakończenie inwestycji po upływie trzech lat a ulga odsetkowa
Odszkodowania dla pracowników
Zakończenie roku w księdze

Podatki, opłaty, procedury

Czy można uzyskać zaświadczenie o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy
Odroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowej
Obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych przy zbyciu składnika majątkowego
Opłata skarbowa od wniosków o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Rejestracja sprowadzonego samochodu a obowiązek w podatku od środków transportowych
Postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika
Ilość artykułów w wydaniu: 37
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny