zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 50/2004
DATA WYDANIA: 2004-12-06
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Umowy licencyjne
Sprzedaż dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich
Zbycie prawa użytkowania wieczystego
Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia
Posiłki profilaktyczne
Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej
Stawka VAT na remont i modernizację oświetlenia ulicznego
Usługi opodatkowane w miejscu ich faktycznego świadczenia

Przeniesienie maszyn produkcyjnych
Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji
Wycena, ewidencja i wykazywanie kredytów bankowych w sprawozdaniu finansowym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Problematyczne odsetki a koszty uzyskania przychodów
Wspólnota mieszkaniowa a obowiązki rejestracyjne
Odsetki od kredytu a koszt podatkowy
Wniesienie aportu do spółki kapitałowej – konsekwencje podatkowe

Usługi turystyczne w regulacjach wspólnot europejskich
Podejmowanie działalności gospodarczej w Niemczech
Zwrot kosztów leczenia zagranicznego na przykładzie sprawy C-385/99
Skarga na naruszenie prawa wspólnotowego – pozasądowe możliwości dochodzenia roszczeń

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zadatek przy umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości a przychód z jej zbycia
Odsetki od wypłaty udziału w zysku występującego ze spółki wspólnika
Organizowanie przez pracodawcę spotkań pracowników i byłych pracowników
Jak zarachować koszt ubezpieczenia samochodu przy zasadzie memoriałowej
Zmiana przeznaczenia towarów handlowych i wyrobów gotowych
Różnice kursowe przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych
Serwis Wydawniczy - Książki

Ubezpieczenie zdrowotne wspólnika dwóch spółek jawnych
Kapitał początkowy a termin składania dokumentacji
Śmierć pracownika a składka na ubezpieczenie zdrowotne
Kto ponosi konsekwencje braku składki w OFE
Dostosowanie programu emerytalnego do obowiązujących przepisów
Z wokandy
Przekroczenie maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Umorzenie pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego byłemu pracownikowi
Ilość artykułów w wydaniu: 34
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja