zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Doradca Podatnika
WYBRANY NUMER: 51-52/2004
DATA WYDANIA: 2004-12-13
Doradca Podatnika ukazuje się na rynku już od 1993 roku. Jest profesjonalnym poradnikiem, który pomaga w zrozumieniu złożonej materii podatkowej i prawnej. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, właścicieli firm, doradców podatkowych, oraz biur rachunkowych. Redagowany jest z zastosowaniem unikatowej formuły tematycznych zeszytów przeznaczonych do kompletowania w segregatorach.
Nad całością zawartości czuwa niedawno powołana Rada Programowa, a zasiadające w niej autorytety z dziedziny prawa i podatków gwarantują najwyższą merytoryczną jakość pisma.

Dokonywanie czynności związanych z działalnością gospodarczą przez prokurenta
Organizacyjne skutki łączenia spółek przez przejęcie
Kiedy i jak zarejestrować znak towarowy
Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w pokoju hotelowym
Zmiany w zakresie samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników
Obowiązki pracodawcy przy przejęciu firmy przez nowy podmiot
Czy można zawrzeć umowę o pracę z elementami zlecenia
Okres zatrudnienia za granicą a uprawnienia pracownicze
Z wokandy
Egzekucja z wynagrodzenia a potrącenia

Zapłata należności a powstanie obowiązku podatkowego
Kiedy sprzedaż nieruchomości powoduje obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT
Zakup samochodu używanego w kraju UE
Przekształcenie formy prowadzonej działalności
Odliczenie VAT naliczonego – orzecznictwo sądowe
Jak ustala się podstawę opodatkowania w imporcie towarów

Przejęcie firmy
Delegacja zagraniczna w księgach
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach oraz zakładach budżetowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych
Jak ustalić przychody z tytułu tzw. usług ciągłych na przełomie lat 2004 i 2005
Nieściągalność wierzytelności w bankach
Połączenie przez przejęcie – skutki podatkowe w spółce przejmującej

Handel z krajami spoza Unii Europejskiej
Swoboda świadczenia usług w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca dalszej liberalizacji rynku drogowych przewozów pasażerskich

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wydanie bonów towarowych – z podatkiem czy bez
Bony towarowe dla emerytów będących byłymi pracownikami
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.
Jak rozliczyć przychody i koszty przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o.
Podatkowe aspekty zakończenia lub zmiany formy działalności
Czy u wspólnika występującego ze spółki powstaje przychód
Dokumentowanie kosztów przy usługach budowlanych wykonywanych za granicą
Serwis Wydawniczy - Książki

Podatki, opłaty, procedury

Jakie obowiązki wiążą się z umową darowizny
Nowe stawki kwotowe w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2005
Następstwo prawne przy łączeniu spółek przez przejęcie
Zaskarżenie decyzji podatkowej drugiej instancji
Czy w celu rozliczeń z urzędem skarbowym można korzystać z rachunku osobistego
Opłata skarbowa uiszczana od czynności dokonywanych przez organy podatkowe

Ubezpieczenie w KRUS a działalność gospodarcza
Obowiązki wobec ZUS przy przejęciu firmy przez nową spółkę
Likwidacja spółki a umorzenie należności z tytułu składek
Podstawa wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych
Wywiad na potrzeby świadczeń rodzinnych
Z wokandy
Unijne ubezpieczenia na przykładach
Ilość artykułów w wydaniu: 48
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz