zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Fiskus
WYBRANY NUMER: 11/2005
DATA WYDANIA: 2005-06-11
Fiskus ukazuje się na rynku od 1990 roku. Dwutygodnik specjalizuje się w omawianiu kontrowersyjnych zagadnień z dziedziny prawa podatkowego, wskazywaniu luk prawnych, informowaniu o planowanych i najświeższych zmianach w przepisach. Jest nieocenioną pomocą przy kontaktach z urzędami, w tym skarbowymi i innymi instytucjami. Analizuje najnowsze orzecznictwo sądów polskich pod kątem prawnopodatkowym, jak również odnosi się do orzeczeń ETS.

Fiskus jest niezbędny przedsiębiorcy i jego doradcom prawnym.

Adresowany jest do kadry zarządzającej firm, doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów, szefów departamentów prawnych, pracowników naukowych.

Amortyzacja używanego samochodu
Odliczanie strat
Odszkodowanie a przychody
Jak amortyzować nieczynne środki trwałe
Jak odliczać składki ZUS
Podatkowe skutki przejęcia spółki
Przejęcie spółki przez jej udziałowca a podatek dochodowy
Podatkowe konsekwencje wymiany żywanego środka trwałego na nowy
Rozliczanie różnic kursowych przy Dochodnych instrumentach finansowych
Czy opłaty poniesione w związku ze złożeniem skargi do WSA mogą stanowić koszt podatkowy
Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego a otrzymanie dopłaty
Transport towarów promem z Kuby do Hamburga
Czy nieodpłatne przekazanie inwestycji w obcych środkach trwałych podlega VAT
Usługi reklamowe dla kontrahentów z Unii Europejskiej i państw trzecich
Działalność statutowa fundacji na gruncie ustawy o VAT
Rozliczenie VAT z faktury za tzw. media przez podatników rozliczających się metodą kasową
Miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomością
Nabycie i sprzedaż przez małżonków nieruchomości w części wykorzystywanej do działalności gospodarczej

Język polski jako wymóg formalny w postępowaniu przed Prezesem UOKiK

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Jak rozstrzygnąć kolejność egzekucji przy zbiegu tytułów egzekucyjnych

Podanie nieprawdy w deklaracji a złożenie nieprawdziwej informacji podatkowej

Prowadzenie działalności

Zastaw na składniku majątkowym jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Orzecznictwo i interpretacje

Kwalifikacja dochodu uzyskanego z administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi
Opodatkowanie VAT obsługi księgowej nieruchomości na podstawie umowy zawartej z jej zarządcą

Wiążąca interpretacja prawa podatkowego a kontrola UKS
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych
Ilość artykułów w wydaniu: 26
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler