zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE


Fiskus
WYBRANY NUMER: 13-14/2005
DATA WYDANIA: 2005-07-09
Fiskus ukazuje się na rynku od 1990 roku. Dwutygodnik specjalizuje się w omawianiu kontrowersyjnych zagadnień z dziedziny prawa podatkowego, wskazywaniu luk prawnych, informowaniu o planowanych i najświeższych zmianach w przepisach. Jest nieocenioną pomocą przy kontaktach z urzędami, w tym skarbowymi i innymi instytucjami. Analizuje najnowsze orzecznictwo sądów polskich pod kątem prawnopodatkowym, jak również odnosi się do orzeczeń ETS.

Fiskus jest niezbędny przedsiębiorcy i jego doradcom prawnym.

Adresowany jest do kadry zarządzającej firm, doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów, szefów departamentów prawnych, pracowników naukowych.

Zwrot podatku od czynności dotkniętej wadą nieważności

Niezapłacony podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodu
Sprzedaż udziału w nieruchomości i przeznaczenie przychodu na spłatę kredytu
Czy nabycie usług gastronomicznych dla oddelegowanych pracowników stanowi przychód podatkowy
Czy niezamortyzowana część nakładów na wynajmowany lokal jest kosztem
Zakup usług doradztwa prawnego a koszty uzyskania przychodów
Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
Przedłużenie terminu zwrotu VAT
Jak prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7
Import usług ubezpieczeniowych
Czy dostawa towaru dokonana poza terytorium Polski podlega VAT
Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego w ciągu roku a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Uczestnictwo podmiotów „trzecich” w postępowaniu antymonopolowym w sprawie koncentracji
Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury
Składanie dokumentów poświadczonych notarialnie przy ubieganiu się o emeryturę

Konsekwencje niezaktualizowania zgłoszenia rejestracyjnego

Prowadzenie działalności

Jakie obowiązki wiążą się z sezonowym rozszerzeniem działalności
Wymogi związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej w spółce jawnej
Skutki dokonania czynności przez nieupoważnionego pełnomocnika

Orzecznictwo i interpretacje

Pełnomocnictwo procesowe przy wnoszeniu skargi kasacyjnej do NSA
Zwrot podatku od czynności dotkniętej wadą nieważności

Formy zaskarżania bezczynności organu podatkowego
Ilość artykułów w wydaniu: 23
NASZE CZASOPISMA
Doradca Podatnika: brakuje spisu treści najnowszego numeru...
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler